KOZMA TAMÁS

Hivatalos tájékoztatás
(a G. kontra T. birtokperben)

Túrják csak uraim, ha nem unják, zsíros földjeiket! A per szünetel, a birtoklevelek elfekszenek, a mezsgye marad. Nékem tömérdek tavaszi verset jó papírra vetni halaszthatatlan.

Székesfehérvár, 2006. február 1.

Dr. K. T. sk.
törvényszéki tanácselnök

♦   ♦   ♦
Oidipusz és Odüsszeusz
(zagyva mitológia)


Apám halott. Gyilkosa, remélem
nem én vagyok. Mondják, önként
távozott. Hitvesem Ithakából végig
velem hajózott, tajtékos nász közepette
szelíd húgommá nemesült. Hókarú lány,
légy hát anyám, szűzi kebleden hadd
nyugtassam ősz fejemet, Zeuszra,
boldog kiskamasz.