KOZMA TAMÁS

Hivatalos tájékoztatás
(a G. kontra T. birtokperben)

Túrják csak uraim, ha nem unják, zsíros földjeiket! A per szünetel, a birtoklevelek elfekszenek, a mezsgye marad. Nékem tömérdek tavaszi verset jó papírra vetni halaszthatatlan.

Székesfehérvár, 2006. február 1.

Dr. K. T. sk.
törvényszéki tanácselnök

♦   ♦   ♦
iWiW


Mekkora köre van, kit ír be királyunk?
Méltán elsőnek atyjafiát, két-három ezredévre
visszamenőleg. Jöhetnek még az udvaroncok,
vagy száz eleven bizalmas, megannyi titkos
ágyas, a kezes klikkek, ugrásra kész trónbitorlók
förtelmes pereputtya, s persze a nép.

Isten egyedül engem ismer.
Neki még én is túl sok vagyok.


2008. december 21.