KOZMA TAMÁS

Hivatalos tájékoztatás
(a G. kontra T. birtokperben)

Túrják csak uraim, ha nem unják, zsíros földjeiket! A per szünetel, a birtoklevelek elfekszenek, a mezsgye marad. Nékem tömérdek tavaszi verset jó papírra vetni halaszthatatlan.

Székesfehérvár, 2006. február 1.

Dr. K. T. sk.
törvényszéki tanácselnök

♦   ♦   ♦
Dekrétum


A mészárosok házai a városon kívül legyenek, tekintet
nélkül arra, hogy választott szakmájuk szerint
állatot, vagy embert vágnak.

Ott a kutyák tobzódhatnak a csontokban, el se ássák
a magukét, hisz nincs irigyük.

Kövessék őket a hentesek, szűcsök, nyergesek, s épüljön
pár műteremlakás a bőrdíszműveseknek.

Vevőik szorosan zárják körül őket.

Házasodjanak egymás között, szalonnát kedvelő gyermekeik ott
járjanak iskolába. A zenedében csontsípot fújjanak, legyen a dob
hamvas kecskebőr.

Alakítsanak klubokat, kisebbségi önkormányzatot,
bíráskodjanak maguk fölött.

Te, Lót, maradj veszteg,
feleséged ne engedd
az ablakon kinézni.


2007. december 11.