KOZMA TAMÁS

Hivatalos tájékoztatás
(a G. kontra T. birtokperben)

Túrják csak uraim, ha nem unják, zsíros földjeiket! A per szünetel, a birtoklevelek elfekszenek, a mezsgye marad. Nékem tömérdek tavaszi verset jó papírra vetni halaszthatatlan.

Székesfehérvár, 2006. február 1.

Dr. K. T. sk.
törvényszéki tanácselnök

♦   ♦   ♦
A vezeklő


Kocsmákba és templomokba felváltva járt.
Ballépéseit idegenek hányták szemére.
Igazat is adott nekik, holott a legtöbb sértett
úgy tett, mintha megbocsátott volna.

Annak okáért párnába fúrja fejét.
Téglarakás a feje alja.
Már álmokkal sem takarózik.

Mindig esendő volt.
Mostanra elesett,
és ilyen szaggatott lett.

Levált darabjai elhamvadtak,
vagy ereklye gyanánt
múzeumba kerültek.2008. szeptember 25.